G5 light

Cement Plaster with EPS grain

Application

– Suva me bazë çimentoje me EPS grain.

– Për suvatimin e mureve and tavaneve, në hapësira të jashtme and të brendshme.

– Përdorim në fasada, bodrume, banjo, dhoma, etj.

– E adaptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla apo blloqe të pjekura argjili, blloqe betoni apo gëlqeror, etj.

– Sprayed by hand or by machine.

– Para përdorimit në vende nga betoni and gas betoni duhet të përdoret lëng lidhës ose ngjitës PEVALIT-G2.

Technical Parameters

– Sanding: From 0-1.5 mm.

– Layer thickness: Between 1 cm and 4 cm.

– Dry mass density: 1050/1250 kg/m³

– Steam permeability coefficient: ca.23.

– Norm: MKC EN 998-1/Kop: 2006.

– Pressure durability (after 28 days): CS II, ca. 3.2 N/mm².

– Purpose and Water absorption: GP, W0.

– Work temperatures: +5°C – +30°C.

– Mixing with water: with around 7.2 l/25kg

– Material color: Grey.

– Packaging: 25 kg.

– Best before: In the original packaging 12 months, in a warehouse without moisture.