G5 light

Цементен малтер со EPS зрна

Апликација

– Suva me bazë çimentoje me EPS grain.

– Për suvatimin e mureve and tavaneve, në hapësira të jashtme and të brendshme.

– Përdorim në fasada, bodrume, banjo, dhoma, etj.

– E adaptueshme për të gjitha llojet e bazamenteve si tulla apo blloqe të pjekura argjili, blloqe betoni apo gëlqeror, etj.

-Се нанесува со машина или рачно.

– Para përdorimit në vende nga betoni and gas betoni duhet të përdoret lëng lidhës ose ngjitës PEVALIT-G2.

Технички Параметри

-Гранулирање: од 0-1.5 mm.

-Дебелина на слојот: од 1cm до 4 cm.

-Запреминска тежина на материјалот: 1050/1250 kg/m³

-Коефициент на пропустливост од пареа: ca.23.

-Норма: MKS EN 998-1/Kop: 2006

-Сила на притисокот (по 28 дена): CS II, ca. 3.2 N/mm².

-Водонепропустливост:GP, W0

-Температури за работење: +5°C - +30°C

-Мешање со вода: околу 7.2 l / 25kg.

-Боја на материјалот: сива.

-Пакување: 25 кг.

-Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци. Складирање на место без влага.