Корпоратива

Инг – Лули е основана во 1994 година како трговска компанија која работи на трговија на големо и мало на локално произведени и увезени градежни материјали.

Од почетокот на 1998 година, компанијата започна да ги спроведува предвидените промени во својот оперативен план почнувајќи со производство на лепила за градежништво и соединенија за поставување плочки. Оваа идеја беше реализирана како мало производство на овие материјали со цел да се задоволат потребите на локалниот пазар.

Првите производи на компанијата беа претставени во јули 1999 година, кога програмата за производство на повеќе производи достигна количина од 10 тони дневно.

Стандардизираното производство, рецептите обезбедени од германските производители на основни адитиви за оваа индустрија како и високиот квалитет заснован на европските норми и одличното управување со продажбата резултираа со голем ефект во производниот процес.

Во 2000 година компанијата Инг – Лули започна со продажба на производи во Косово и исто така забележа значителен пораст на продажбата на домашниот пазар.

Во 2005 година, значителен дел од производите ги исполнија критериумите за добивање на сертификати со најновите европски стандарди EN 12004 доделени од Акредитираниот институт ЗАГ – Љубљана од Словенија. Сертификацијата на производите беше континуиран проект за компанијата, па затоа – до денес, речиси сите производи произведени од Инг – Лули ги имаат соодветните сертификати.

Сертификацијата на производите беше влезна точка за европскиот пазар, а истата година започна и процесот на продажба во Германија и Швајцарија.

До 2006 година компанијата се карактеризираше со стабилен пазар во Македонија, со континуиран пораст на продажбата во Косово, проширување на производната линија со исполнување на сите фази на изградба, нудење производи кои ги исполнуваат европските норми и стандарди, напредна и современа технологија, високо квалификувани персоналот и раководството кои обезбедуваат ефикасна услуга за клиентите.

Со ова растечко темпо, компанијата ја идентификуваше потребата од нови инвестиции, а во 2009 година го реализираше проектот за изградба на втората фабрика со фокусирано производство на материјал за термо-изолациони фасади. Современата технологија, посветениот и високопрофесионален кадар успеа да ги исполни европските норми и стандарди со добивање на сертификати за системот ETAG 004 доделени од Акредитираниот институт ЗАГ – Љубљана од Словенија во 2011 година.

Покрај сертификатите, компанијата ги исполни критериумите за следење и континуирана проверка од оваа институција што покажува дека се исполнети сите одредби од Европското техничко одобрение.

До денес, компанијата е добро позната по континуирана и зголемена продажба во Македонија, Косово, Германија, Швајцарија, Австрија, Франција итн.

Инг – Лули, лидер во индустријата

Компанијата Ing – Luli поседува широк асортиман на производи кои ги исполнуваат сите фази на градење на квалитетен објект, како и стандардизирана, модерна и напредна технологија, високо професионален менаџмент и персонал кој нуди идеи, совети и решенија за клиентите, квалификуваните работници кои се мотивирани да работат со широк спектар на клиенти.

Во идните мисии, компанијата Инг – Лули предвидува развој и проширување на производствените капацитети, човечки ресурси, континуирано инвестирање во технологијата да биде на врвот, зголемување на бројот на клиенти, проекти и внимателно избрани иновации итн.