P2W S1

Флексибилен лепак за плочки

Апликација

-Се употребува за лепење на порцелански плочки, вештачки гранит, природен гранит и мермер, бетонски плочки, камен, керамички плочки, итн.

-За површини во надворешни и внатрешни простории, како: балкони, тераси, фасади, над слоеви со внатрешен систем на централно гереенје итн.

– Tile adhesion over layers of flooring with central heating system.

-Има добра отпорност према високите и ниските температури како и влажноста.

-За употреба на ѕидови или подови.

-Стандардизиран во класа C2ТЕ S1, по EN 12004.

Технички Параметри

-Работно време: до 4 часа.

-Отворено време за работа: до 30 минути.

-Температури за работење: +5°C - +30°C

-Отпорен на температури: -20°C - +80°C

-Норма: C2TE S1, основано на EN 12004.

-Газење над плочките: после 12 - 16 часа. Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

-Газење над плочките со тежина: по 4 дена.

-Над површини од гипс: Се користи PEVALIT-Tiefgrund LF.

-Мешање со вода: приближно 4 мин.со околу 24% вода / 25кг.

-Пакување: 25 кг.

-Боја на материјалот: бела

-Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци. Складирање на место без влага.