P2W S1

Ngjitës fleksibël për pllaka

Aplikimi

-Përdoret për ngjitjen e pllakave të porcelanit, granitit artificial, granitit dhe mermerit natyral, pllakave të betonit, gurit, qeramikës, etj.

-Për sipërfaqe të ambienteve të jashtme dhe të brendshme si terraca, ballkone, fasada etj.

-Ngjitjen e pllakave mbi shtresa të dyshemeve me sistem të ngrohjes qëndrore.

-Ka qëndrueshmëri të mirë ndaj temperaturave të larta, ngricave dhe lagështisë.

-Për përdorim në mure dhe dysheme.

-I standardizuar në klasën C2TE- S1, sipas normës EN 12004 .

Parametrat teknik

-Koha e punimit në enë: Deri 4 orë pas përzierjes.

-Koha e hapur për punë: Deri 30 minuta.

-Temperaturat për punim: +5°C - +30°C

-I qëndrueshëm ndaj temperaturave: -20°C - +80°C

-Norma: C2TE- S1, bazuar në EN 12004.

-Ecja mbi pllaka: Pas 12 - 16 orësh. Matjet janë bazuar në temp. rreth 22°C.

-Ecja mbi pllaka me pesha: Pas 4 ditësh.

-Mbi shtresa gipsi: Përdoret PEVALIT-Tiefgrund LF.

-Përzierja me ujë: Afërsisht 4 min., me rreth 24 % ujë / 25kg.

-Paketimi: 25 kg.

-Ngjyra e materialit: I bardhë.

-Afati i magazinimit: Në paketim origjinal 12muaj, në depo pa lagështi.