P1 extra

Лепило за плочки

Апликација

-Се одликува со продолжено време за работа и корекција, до 30 минути.

-Се употребува за лепење на керамички плочки со поголеми димензии и тежина.

-За внатрешни простории на ѕидови или подови.

-Сертифициран во класа C1Т, по EN 12004, Rap.No. P 920/05-410-4.

Технички Параметри

-Работно време: до 6 часа.

-Отворено време за работа: до 25 минути.

-Температури за работење: +5°C - +30°C

-Отпорен на температури: -20°C - +65°C

-Норма: C1T, основано на EN 12004.

-Газење над плочките: после 24 - 48 часа. Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

-Газење над плочките со тежина: по 4 дена.

-Над површини од гипс: Се користи PEVALIT-Tiefgrund LF.

-Мешање со вода: приближно 4 мин.со околу 24% вода / 25кг.

-Пакување: 25 кг.

-Боја на материјалот: сива.

-Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци. Складирање на место без влага.