P1 extra

Ngjitës për pllaka

Aplikimi

-Veçohet me kohëzgjatje të shtuar për punim dhe korigjim, deri 30 minuta.

-Përdoret për ngjitjen e pllakave të qeramikës, me dimenzione dhe pesha më të mëdha.

-Në sipërfaqe të mureve apo dyshemeve në ambiente të brendshme.

-I certifikuar në klasën C1T, sipas normës EN 12004, Rap.No. P 920/05-410-4.

Parametrat teknik

-Koha e punimit në enë: Deri 6 orë pas përzierjes.

-Koha e hapur për punë: Deri 25 minuta.

-Temperaturat për punim: +5°C - +30°C

-I qëndrueshëm ndaj temperaturave: -20°C - +65°C

-Norma: C1T, bazuar në EN 12004.

-Ecja mbi pllaka: Pas 24 - 48 orësh. Matjet janë bazuar në temp. rreth 22°C.

-Ecja mbi pllaka me pesha: Pas 4 ditësh.

-Mbi shtresa gipsi: Përdoret PEVALIT-Tiefgrund LF.

-Përzierja me ujë: Afërsisht 4 min., me rreth 24 % ujë / 25kg.

-Paketimi: 25 kg.

-Ngjyra e materialit: Gri

-Afati i magazinimit: Në paketim origjinal 12muaj, në depo pa lagështi.