P XS

Брз флексибилен лепак

Апликација

-Модифицирано лепило за брзо зацврстување после употрба.

-Се употребува над бетонски или малтерни слоеви, што се недоволно исушени.

-Лепење на плочките во системот плочка над плочка, слоеви со внатрешен систем на централно греење или водени базени.

-Лепење на плочки од гранит, мермер, порцелан, камен, мозаик од стакло, керамика, итн.

-Висока издржливост кон високите и ниските температури како и влажноста.

-Стандардизиран во класа C2FT, по EN 12004.

– Usage time after mixing 15 minutes.

Технички Параметри

-Работно време: до 15 мин.

-Отворено време за работа: до 10 минути.

-Температури за работење: +15°C - +30°C

-Отпорен на температури: -35°C - +100°C

-Норма: C2FT, основано на EN 12004.

-Газење над плочките: после 3 - 6 часа. Мерењата се извршени на темпер. околу 22°C

-Газење над плочките со тежина: по 6 часа.

-Над површини од гипс: Се користи PEVALIT-Tiefgrund LF.

-Мешање со вода: приближно 4 мин.со околу 24% вода / 25кг.

-Пакување: 25 кг.

-Боја на материјалот: бела

-Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци. Складирање на место без влага.