P XS

Ngjitës i shpejtë fleksibël

Aplikimi

-Ngjitës i modifikuar për ngurtësim të shpejtë pas përdorimit.

-Përdoret mbi shtresat e betonit apo suvave jo të thara mirë.

-Ngjitjen e pllakave në sistemin pllakë mbi pllakë, mbi shtresa të dyshemeve me sistem ngrohjeje, apo pishina.

-Ngjitjen e pllakave të granitit, mermerit, porcelanit, gurit mozaik, qelqit, qeramikës, etj.

-Qëndrueshmëri të lartë ndaj temperaturave të larta, ngricave dhe lagështisë.

-I standardizuar në klasën C2FT, sipas normës EN 12004.

-Koha aplikimit pas përzierjes 15 min.

Parametrat teknik

-Koha e punimit në enë: Deri 15 minuta pas përzierjes.

-Koha e hapur për punë: Deri 10 minuta.

-Temperaturat për punim: +15°C - +30°C

-I qëndrueshëm ndaj temperaturave: -35°C - +100°C

-Norma: C2FT, bazuar në EN 12004.

-Ecja mbi pllaka: Pas 3 - 6 orësh. Matjet janë bazuar në temp. rreth 22°C.

-Ecja mbi pllaka me pesha: Pas 6 orësh.

-Mbi shtresa gipsi: Përdoret PEVALIT-Tiefgrund LF.

-Përzierja me ujë: Afërsisht 4 min., me rreth 24 % ujë / 25kg.

-Paketimi: 25 kg.

-Ngjyra e materialit: I bardhë.

-Afati i magazinimit: Në paketim origjinal 12muaj, në depo pa lagështi.