STIR 30

Лепилa за изолациони фасади

Апликација

-Се употребува за изведување на термоизолационите фасади.

-Лепење на изолационите табли.

-Порамнување на изолационите табли и покривање на мрежата за армирање, со дебелина од 4 до 8 мм.

-Изолационите табли се од експандиран полистирен (стиропор), или од минерални влакна.

-Се употребува на површини во надворешни и внатрешни простории.

Технички Параметри

-Гранулирање: од 0-1 mm.

-Запреминска тежина на материјалот: 1500-1900 kg/m³

-Норма: MKS EN 998-1/Kop: 2006

-Сила на притисокот (по 28 дена): CS IV.

– Water absorption: W0.

– Fire resistance: A1.

-Температури за работење: +5°C - +30°C

-Мешање со вода:4 мин. со околу 26 - 28% вода / 25 kg

-Работно време: до 4 часа.

-Потрошувачка: за лепење на изолационите панели 4 -5 kg/m²; за покривање и армирање на изолационите панели 4 -5 kg/m²

-Атхезија на бетон (по 28 дена): 0.3 N/mm²

-Атхезија на полистирен (по 28 дена): 0.06 N/mm²

-Боја на материјалот: сива.

-Пакување: 25 кг.

-Рок на траење: Во оригинално пакување 12 месеци. Складирање на место без влага.