STIR 30

Ngjitës per fasada izoluese

Aplikimi

-Përdoret për punimin e sistemit të fasadave termoizoluese.

-Ngjitjen e paneleve izolues nëpër fasada.

-Rrafshimin e paneleve izoluese dhe mbulimin me rrjetë armuese, me trashësi prej 4 deri 8 mm.

-Panelet izolues janë nga polistiroli i ekspanduar (stiropori), ose nga fije minerali.

-Përdorim në shtresa të ambienteve të jashtme dhe të brendshme.

Parametrat teknik

-Kokrrizimi: Prej 0-1 mm.

-Dendësia e masës së thatë të papërpunuar: 1500-1900 kg/m³

-Norma: MKC EN 998-1/Kop: 2006.

-Fortësia ndaj presionit (pas 28 ditësh): CS IV .

-Thithja e ujit: W0.

– Fire resistance: A1.

-Temperaturat për punim: +5°C - +30°C

-Përzierja me ujë:Afërsisht 4 min., me rreth 26-28 % ujë / 25kg.

-Koha e punimit në enë: Deri 4 orë pas përzierjes.

-Harxhimi: Për ngjitjen e paneleve 4-5 kg/m²; për mbulimin e paneleve me rrjetë armuese 4-5 kg/m²

-Adhezioni ( shkëputja) nga shtresat e betonit: Pas 28 ditësh 0.3 N/mm²

-Adhezioni ( shkëputja) nga panelet e polistirolit: Pas 28 ditësh 0.06 N/mm²

-Ngjyra e materialit: Gri

-Paketimi: 25 kg.

-Afati i magazinimit: Në paketim origjinal 12muaj, në depo pa lagështi.