N BS

Self Leveling Compound

Application

– Material për rrafshimin e shtresave jo të rrafshta, apo nivelimin e dy shtresave jo të barabarta.

– Si shtresë paraprake për vendosjen e shtresave finale në dysheme si pllaka, parket, PVC, tepison ose mbulim të dyshemesë me ngjyra industriale.

– Trashesia e shtresës prej 6 deri 30 mm.

– Aplikohet mbi shtresa të betonit, betonit të thatë apo të lagët, dysheme me nxemje qëndrore, mbi pllaka të vjetra nga qeramika, graniti, mermeri, porcelani etj.

– Përdorim në ambientëtë jashtme and të brendshme.

– Sipërfaqet ku aplikohet NIVOMAS-a N BS duhet të jenë të forta, të pastra, pa pluhur and pa yndyrë.

– Shtresat që absorbojnë shumë ujë (poroze), si betoni apo betoni i thatë, paraprakisht i lyejmë me lëng lidhës hidrofobik.

– Gjatë APPLICATIONt të materialit nuk duhet të ketë ndërprerje të punimeve and materiali nuk duhet të bie në kontakt me muret.

Technical Parameters

– Dry mass density: 1830 kg/1m³.

– Pressure durability (after 28 days): CS IV, ca. 8.0 N/mm².

– Water absorption: W0.

– Work temperatures: +5°C – +30°C.

– Working time in container: approximately 30 min after mixing.

– Layer thickness: Between 6 and 30 mm.

– Mixing with water: with approximately 6.3 l/25kg.

– Material color: Grey

– Packaging: 25 kg.

– Best before: In the original packaging 12 months, in a warehouse without moisture.